Airbus

Bredare stolar ombord ska vinna fler kunder till Airbus

Kabin Airbus

Det är en tum det handlar om. Men det är en lika dyrbar som viktig tum när Airbus ska vinna nya kunder med fler och bredare stolar än de som Boeing installerar ombord.

– Så länge som jag har något att säga till om här på Airbus så är våra stolar alltid minst 18 tum breda.

Det säger John Leahy, COO på Airbus och sätter fokus på det som han och den europeiska flygplanstillverkaren menar är det som ska vinna slaget mot Boeing: Passagerarnas komfort. Och det är komforten i economy-kabinerna det handlar om. Nittio procent av de 3,3 miljarder människor som flyger varje år, gör det i economy. Sedan 2004 har antalet passagerare i första klass och business minskat med cirka 20 procent. En viss upphämtning har skett de senaste åren när konjunkturerna vänt, men inget pekar på att det tillbaka till de nivåer sim fanns innan nedgången startade. Det har fått Airbus att satsa på de vanliga ekonomikabinerna:

Det är i det läget som det börjar handla om en tum.

– När Boeing designade sina stolar en gång hade de testpiloter från flygvapnet som utgångspunkt. Det var korta och smala killar och följaktligen blev stolarna smala. Men idag är vi inte smala längre, säger John Leahy som inte missar en chans att raljera över dem som han kallar ”the boys in Seattle”.

Men det handlar om mer än att bara öka stolsbredden från 17 till 18 tum och den ökning av komforten som följer med det. Lika viktigt är antalet stolar i kabinen och enligt Airbus har samtliga flygplan i modellprogrammet kapacitet att – om kunderna kräver det – installera fler stolar i bredd, med bibehållen komfort. Varje extra stol som sätts in i kabinen ger flygbolaget bättre passagerarekonomi. Intäkter måste alltså vägas alltså mot komfort.

I sanningen namn har Boeing tidigare använt sig av stolar med 18 tums bredd. Men 2010 skedde en markant nedgång och allt fler flygplan levererades med de smalare stolarna. Dras den sluttande kurvan ut i sin förlängning pekar det mot att Boeing om tio år i stort sett enbart har flygplan med stolar på 17 tum ombord.

Orsaken är viljan att erbjuda flygbolagen bättre passagerarekonomi och det gör man lättast genom att sätta in fler stolar i bredd. Det är det som Airbus siktar in sig på.

– I stort sett alla Boeing 787 som levereras idag, 95 procent, har nio stycken 17-tums stolar i bredd i economy. Då handlar det inte längre om vanlig economy utan mer budget-economy. Problemet för Boeing är att även när de sätter in fler stolar kommer det inte ner i vår ekonomi, säger John Leahy och gör en jämförelse mellan Boeing 787-9 och den kommande A330-900NEO:

A330-900NEO har åtta 18-tummare i bredd och sammanlagt 287 stolar. Boeing 787-9 har också den åtta 18-tummare i bredd och sammanlagt 265 stolar ombord. I det läget ger A330 en 10 procent bättre driftsekonomi.

– Och då ska vi betänka att A330 började utvecklas för 20 år sedan.

Men även när Boeing tar fram sina 17-tums stolar och därmed får plats med nio i bredd i B787-9, vilket ökar det sammanlagda antalet till 283 stolar, ger A330 en tre procent bättre driftsekonomi.

Allt enligt beräkningar från Airbus som presenterat liknande analyser som visar att alla Boeings befintliga och kommande modeller hamnar på efterkälken i jämförelse med Airbusmodellprogram med A320NEO familjen tillsammans med A350 och A380.  

Staplandet av siffror är en del i den ständigt pågående ordväxlingen mellan Airbus och Boeing men visar på att antalet stolar och hur breda de är livsviktiga för flygbolagen när de ska räkna hem sina investeringar i nya flygplan. I det läget kan varje tum vara skillnaden mellan en god och en dålig affär.

- Vi vet dessutom av olika undersökningar att passagerare, om de har möjlighet, faktiskt väljer flygresa utifrån komfort och vilket flygplan de ska flyga med. 

Källa: http://www.flygtorget.se/Aktuellt/Artikel/?ID=11015&KatID=1