König Jerlmyr (M):

KU kritiserar regeringens hantering av Bromma flygplats

Den 2. juni beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringen på ett flertal punkter, däribland hanteringen av Bromma flygplats. KU underkänner regeringens hantering av Brommafrågan som de menar strider mot befintlig riksdagsmajoritet. Parallellt med detta har regeringens samordnare, Anders Sundström, fastslagit att det är osannolikt att Bromma flygplats kommer att kunna stänga i förtid.

- Det är bra att KU markerar att regeringens hantering av Bromma flygplats varit undermålig och att detta endast varit en bricka i ett förhandlingspolitiskt spel mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Regeringens samordnare har redan meddelat att han ser det som osannolikt att stänga Bromma flygplats i förtid. Det är nu dags att den rödgröna regeringen börjar ta frågan om Bromma flygplats på allvar då den berör såväl Stockholms som hela Sveriges tillväxt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:

Tisdagen den 2 juni, beslutade riksdagens konstitutionsutskott (KU) att kritisera regeringens hantering av Bromma flygplats och tillsättningen av en statlig samordnare med följande motivering:

"När regeringen beslutade att utse en statlig samordnare för Bromma flygplats fanns ett förslag från trafikutskottet som i väsentliga delar rörde samma fråga. Förslaget, som var känt inom regeringen, innehöll ett tillkännagivande om att regeringen inte borde tillsätta någon förhandlingsperson när det gällde frågan om att avveckla citynära flygplatser.

KU anser att regeringen hade skäl att invänta riksdagens beslut, med utgångspunkt i den konstitutionella praxis som gäller vid hanteringen av tillkännagivanden."