övertagandet av X2AB:s verksamhe

Nya ledamöter i Samtrafikens styrelse

Samtrafikens styrelse får fyra nya ledamöter. Det beslutades vid den extra bolagsstämman som genomfördes tidigare idag.

Den extra bolagsstämman hölls som en följd av övertagandet av X2AB:s verksamhet. De nya styrelseledamöterna är:

  • Lars Backström, VD för Västtrafik
  • Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken
  • Jens Plambeck, avdelningschef strategisk utveckling på Stockholms Läns Landsting
  • Henrik Dagnäs, marknadsdirektör för Nobina

Samtidigt avgår två ledamöter, SL:s tidigare VD Anders Lindström och Swebus VD Joakim Palmkvist.

De övriga ledamöterna i Samtrafikens styrelse är Östgötatrafikens VD Paul Håkansson, SJ:s VD Crister Fritzson, Flygbussarnas VD John Strand, Keolis Sveriges VD Magnus Åkerhielm, Länstrafiken i Västerbottens VD Harriet Söder, Öresundstågs VD Gunnar Wulff och Tågkompaniets VD Mats Gustafsson. Styrelseordförande är Peter Örn.

Två aktiva ledamöter hade fallit bort i ett tidigare utskick, Keolis Sveriges VD Magnus Åkerhielm och Länstrafiken i Västerbottens VD Harriet Söder. Ovanstående lista är korrigerad.