Trafiklab

Samtrafiken får Vinnova-finansiering för öppna data

Samtrafiken får finansieringsstöd av innovationsmyndigheten Vinnova för sex projekt som stärker användandet av öppna data inom kollektivtrafiken. Bland projekten finns bland annat ett ambassadörsarbete för eldsjälar inom öppna data och en förstudie till ett open source-spel som beskrivs som ett Minecraft för kollektivtrafiksverige. Dessutom instiftas ett pris till årets kollektivtrafiktjänst 2015.

– Samtrafiken är med plattformen Trafiklab navet för öppen trafikdata i Sverige. Nu får vi chansen att öka tempot och skapa ännu bättre möjligheter att utveckla svensk kollektivtrafik med öppen data, säger Elias Arnestrand, tjänsteansvarig Trafiklab.

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Regeringen tog 2012 beslutet att utveckla användandet av svenska myndigheters öppna data för att gemensamt förvalta de tillgångar vi tillsammans äger som medborgare, i form av digitala produkter och tjänster. Bland de nordiska länderna är Sverige sämre på öppen data än alla sina grannländer enligt Open Data Index.

– När det gäller öppna data från kollektivtrafiken har vi kommit en bra bit på vägen och vi ser hur tredjepartutvecklare använder Trafiklab för att ta fram nya tjänster. Med ännu mer data tillgängligt framöver kommer fler tjänster lanseras som gör kollektivtrafiksresenäreren mer nöjd, säger Elias Arnestrand.

2011 startade Samtrafiken, Viktoriainstitutet och SL tillsammans Trafiklab, ett initiativ för öppen trafikdata och en plattform där fristående utvecklare kostnadsfritt kan ta del av all den information som kollektivtrafiken genererar dagligen. Genom att ta del av datan kan vem som helst med idéer och programmeringskunskaper utveckla en tjänst, till exempel en webbplats eller en app, som gör det lättare, snabbare, smartare eller bekvämare att åka kollektivt. Hundratals utvecklare har anslutit sig, sajten har vunnit flera priser och den fortsätter att växa. Samtrafiken arbetar kontinuerligt på att fortsätta att öka datamängderna som utvecklarna kan ta del av, nu senast tillgängliggjordes exempelvis all väginformation från Trafikverket.

Samtrafikens Vinnova-finansierade projekt 2015

1. Ambassadörsprojekt - öppna data-ambassadörer:

Ett projekt för att organisera och dra nytta av hjälpen från de eldsjälar som finns kring Trafiklab och öppna data

2. Öppna spår om öppen data under Samtrafikens konferens 2015:

Under Samtrafikens årliga konferens samlas Samtrafikens ägarföretag samt andra relevanta branschaktörer under två heldagar. Projektet är en del av konferensen där öppna data belyses ur olika perspektiv.

3.. Meet-up under Nordic Open Data Week:

I projektet genomförs en meet-up med fokus på maker-tillämpningar inom trafikområdet som dessutom knyter ihop eventet med Nordic Open Data Week.

4. Open source TTD - ett Minecraft för kollektivtrafiksverige:

Open TTD är ett open source-spel för utveckling av infrastrukur i ett geografiskt område. På samma sätt som Minecraft varit framgångsrikt för att främja diskussion och debatt inom andra områden tror Samtrafiken att detta spel kan användas vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. Projektet syftar till att identifiera aktörer och möjliggöra ett kommunikativt projekt kring spelet.

5. Pris till årets kollektivtrafiktjänst 2015:

Ansökan syftar till att initiera ett pris för bästa kollektivtrafiktjänst. Ambitionen är att skapa ett årligt återkommande pris som utses inom ett antal olika kategorier. Syftet är att uppmärksamma insatser från tredjepartsutvecklare samt belysa vikten av öppna data inom kollektivtrafikområdet.

6. Produktion av promovideo om öppna data:

Produktion av en film för att kommunicera värdet av öppna data inom kollektivtrafikområdet.